Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Teorie řízení

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Hana Soušková, Ph.D.

Anotace

Předmět Teorie řízení se zabývá základními i pokročilejšími principy a metodami zpětnovazebního řízení jednorozměrových lineárních dynamických systémů. Studenti se postupně seznámí s matematickými základy teorie automatického řízení, způsoby modelování řízených soustav i řídicích systémů, analýzou jejich vlastností v časové oblasti, nejdůležitějšími typy zpětnovazebních regulátorů a jejich vlastnostmi, stabilitou regulačních obvodů a základními metodami návrhu zpětnovazebních regulačních obvodů v časové oblasti. Všechny postupy jsou aplikovány při řešení vybraných příkladů. K modelování, analýze a návrhu regulačních obvodů a k řešení příkladů a samostatných projektů je používán výpočetní a vizualizační systém Matlab a jeho Control System Toolbox.

Sylabus

1. Matematický popis dynamického systému. Základy Laplaceovy transformace.
2. Vnější popisy dynamických lineárních t-invariantních systémů.
3. Klasifikace dynamických systémů, jejich popis. Statické a dynamické charakteristiky.
4. Vnitřní stavový popis dynamických lineárních systémů. Řešení stavových rovnic.
5. Stabilita systému. Metody vyšetřování stability.
6. Algebra blokových diagramů, výpočty přenosů, zpětnovazební zapojení. Regulační obvod.
7. Základní typy spojitých regulátorů, jejich statické a dynamické charakteristiky. Stabilita RO.
8. Kriteria kvality regulace v časové oblasti.
9. Empirické metody syntézy regulačních obvodů.
10. Optimální nastavení konstant PID regulátoru pomocí integrálních metod a metody optimálního modulu.
11. Návrh stavového regulátoru.Řiditelnost, dosažitelnost. Rozvětvené regulační obvody.
12. Popis dynamických systémů s diskrétním časem. Z-transformace, vzorkování.
13. Diskrétní regulační obvod. Návrh diskrétního regulátoru podle požadavků na přenos řízení.
14. Návrh diskrétního regulátoru podle požadavků na přenos poruchy.

Literatura

Z: Balátě J.: Automatické řízení. BEN Praha, 2003, 978-80-7300-148-3.
Z: Vítečková M.: Matematické metody v řízení, L a Z-transformace. VŠB-TUO Ostrava, 1998, 80-7078-570-5.
Z: Šulc B.: Teorie automatického řízení s počítačovou podporou. ČVUT, Praha, 1999, 80-01-01974-8.
Z: Pao C. Chau: Process Control. A First Course with Matlab. Cambridge University Press, 2002, 0-521-00255-9.
Z: MankeB.S.: Linear Control Systems.Khanna Publishers, 2009. 81-7409-107-6.
D: Franklin G. F., Powell J. D., Emami-Naeini A.: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall, New Jersey, 2002, 0-13-098041-2.
D: Kuo B. C.: Automatic Control Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1991, 0-13-051046-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi