Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Experimentální identifikace

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit se s běžnými obecně platnými principy identifikace systémů analogových i diskrétních

Sylabus

1. Experimentální identifikace - základní schema, identifikace v širokém a úzkém smyslu
2. Výběr struktury operátoru modelu dynamiky procesů
3. Signály a jejich vlastnosti, diskretizace signálů. Vstupní testovací signály, jejich volba
4. Kritéria adekvátnosti modelu a procesu, metoda nejmenších čtverců (MNČ) a její modifikace
5. Klasifikace metod identifikace, deterministické metody v časové a frekvenční oblasti
6. Identifikace dynamických soustav z přechodových charakteristik - projekt I
7. Metoda Strejcova, Broidova, postupné integrace - prokjekt II
8. Identifikace systémů ve frekvenční oblasti, metoda Kardašov-Karnjušinova
9. Statistické metody identifikace, korelační,spektrální analýza, metody statistické dynamiky
10. Stochastické modely diskrétního typu, modely šumu, popis driftu
11. Volba metody pro odhad parametrů diskrétního modelu, MNČ - obyčejná a vážená
12. Zobecněná, rozšířená, opakovaná MNČ, metoda maximální věrohodnosti
13. Numerické řešení MNČ, rekurzivní metody, robustní identifikace, bootstrap, jackknife - projekt III
14. Komplexní úloha

Literatura

D:Šimandl M.,Identifikace systémů a filtrace, Vydavatelství ZČU, Plzeň,1997,8070821701
Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Montanex a.s.,Ostrava,1999,80722250302
D:Ljung L.,Systém Identification. Theory for the User,Prentice Hall PTR,N.J.,1999,0136566952


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi