Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii I

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Soušková, Ph.D.

Anotace

Student dostane možnost seznámit se se zajímavými aplikacemi, rozšířit své znalosti a schopnosti při řešení úlohy komplexního charakteru spjaté s využitím informatických disciplin. Jedná se o samostatnou ucelenou práci při které má prokázat schopnost samostatně řešit zadaný technický problém. Zadávaná tematika je v návaznosti na vědeckou a pedagogickou činnost ústavu.


Sylabus

1.Formulace cílů projektu.
2.Průběžná práce na dílčích úlohách, průběžná komunikace s vedoucím, práce s literárními zdroji.
3.Hodnocení dosažených výsledků.
4.Tvorba zprávy o řešení projektu.
5.Ústní prezentace výsledků projektu.

Literatura

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi