Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Pokročilé metody řízení

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Anotace

Předmět Navrhování měřicích a řídicích systémů se zabývá praktickými otázkami realizace řídicích systémů. Je jedním ze shrnujících předmětů oboru, neboť využívá znalostí řady předcházejících předmětů pro úlohy syntetické povahy. Seznamuje studenty s postupem projektování podle mezinárodně přijaté metodiky řízení projektů a s postupem přípravy a realizace řídicích a měřicích systémů během životního cyklu projektu takového systému.
Velký důraz je přitom položen na samostatnou práci studentů s programem na podporu řízení projektů a s programovým prostředím pro návrh řídicích systémů.

Sylabus

1. Procesy inženýrského návrhu, metody vytváření týmů
2. Obecné metody plánování projektů podle metodiky PMI
3. Úvod do nelineárních systémů
4. Využití metod adaptivního řízení nelineárních systémů
5. Kritická cesta, zdroje, kvalita, rizika, optimalizace projektu
6. Fuzzy modely nelineárních systémů
7. Studie proveditelnosti a systémová specifikace
8. Postup návrhu řídicích a informačních systémů
9. Vývojové prostředky pro vývoj a programování SW
10. Vývojové prostředí pro návrh komunikace operátora se systémem, InTouch - animace
11. InTouch - trendové, alarmové a historické objekty
12. Zavedení systému do užívání, provoz systému
13. Případová studie - řídicí systém bioreaktorů BIOGENES II
14. Spolehlivost a bezpečnost řídicích systémů

Literatura

Z:Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York,2012,
ISBN: 978193600-7455

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi