Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Angličtina pro informatiku

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Martina Doležalová
Mgr. Jana Kruteková

Anotace

Předmět je zaměřen na upevnění již dříve získaných jazykových prostředků dovedností,na rozšíření gramatických struktur a zejména na rozšíření lexikálních prostředků v oblasti informačních technologií, počítačů a přenosových systémů.Cílem je zdokonalit jazykovou vybavenost studentů, jenž studují informační technologie.Výstupní úroveň odpovídá úrovni B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Počítače v práci a v životě, Počítač a jeho funkce; Předpony
2. Typy počítačových systémů; Software a hardware; Přípony
3. Output a input,počítač a jeho části,; Slova složená
4. Zdraví a bezpečnost;Operační systémy; Slovní spojení a slovesné vazby
5. Data a jejich zpracování,procesory, databáze; Vztažná zájména a věty
6. Grafika a design, Multimedia; Podstatná a přídavná jména
7. Hudba a zvuk, Programování,Popis technických procesů
8. Počítače,práce,pracovní prostředí, ICT systémy
9. Sítě, internet, e-mail,webové stránky
10.Tvorba webové stránky,video konference, internet a bezpečnost
11.Využití internetové sítě, Online banking, E-learning
12.Mobilní telefony; Slovní spojení a vazby
13.Inteligentní dům,současné trendy
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Fabré E.M.,Esteras S.R.,Professional English in Use Intermediate to Advanced,Cambridge University Press,2007, 9780521685436

D: Mascull B.,Key words in Science and Technology,Harper Collins Publisher, 0003750981
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi