Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Programovací techniky

Kredity 5
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopeni základních datových struktur a nad nimi pracujících algoritmů.

Sylabus

1. Seznam: smysl, realizace, operace se seznamem.
2. Fronta, zásobník, prioritní fronta jako speciální seznamy
3. Strom: smysl, realizace, operace se stromem.
4. Dynamické datové struktury: smysl, realizace v poli, souboru a v operační paměti.
5. OOP: třída, objekt, zapouzdření, dědičnost, mnohotvárnost, přetěžování operátorů, metod.
6. Dynamické datové struktury jako objekty: pole, seznamy, stromy.
7. Rekurze: smysl, realizace, divide et impera, podproblém, analýza podstromu.
8. Algoritmus: definice, časová a paměťová náročnost, NP-úplné problémy.
9. Událost: smysl, vznik, přerušení, ošetření, událostmi řízené programování.
10. Realizace posloupností, konečných a nekonečných součtů a součinů.
11. Realizace iteračních postupů: řešení nelineárních rovnic a jejich soustav.
12. Hledání optimálního řešení: hrubá síla, náhodná střelba a procházka, lokální extrémy.
13. Symbolické výpočty: smysl, princip, realizace.
14. Realizace algoritmů v reálném čase, multiprocesorové algoritmy.

Literatura

Z Rychlík J.: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1992.
Z Wirth N.: Algoritmy+datové struktury=programy, SNTL, Praha, 1988.
Z. Sedgewick R.: Algorithms, Addison-Wesley, Reading, 1988.
D Virius M.:Programování v C++, ČVUT, Praha 2004

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi