Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Webdesign II

Kredity 5
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na vývoj dynamických webových aplikací pomocí triády open source technologií Apache - MySQL - PHP. Předmět nejprve seznamuje studenty s HTTP komunikací a současnými technologiemi aplikací v prostředí Internetu, poté se zaměřuje na základy (příkazy jádra, pro generování výstupu, pro manipulaci s databází atd.) i pokročilé techniky (obsluhování sezení, autentizaci uživatelů apod.) programování kódu aplikací v serverovém skriptovacím jazyce PHP, jejichž data se ukládají a dynamicky načítají do/z databázového serveru MySQL. Předmět také pomáhá studentům získat nezbytné znalosti pro provoz aplikací v prostředí webového serveru Apache, pro zajištění vybraných funkcí na straně prohlížeče pomocí klientského skriptovacího jazyka JavaScript a také pro optimalizaci aplikací pro vyhledávače (SEO).

Sylabus


 1. HTTP protokol - schopnosti verzí protokolu, model komunikace, struktura požadavků a odpovědí, HTTP metody, hlavičky, stavové kódy.

 2. Technologie a prostředky tvorby a provozování dynamických webových aplikací - klientské technologie, serverové technologie, jazyk PHP, server Apache, základní konfigurace.

 3. Úvod do jazyka PHP - lexikální struktura, datové typy, konstanty, proměnné, (superglobální) pole, příkazy pro řízení běhu kódu, interpetace řetezců, vnořování souborů, vestavěné a vlastní funkce.

 4. Pokročilé schopnosti PHP - práce s poli, práce s časovými údaji, práce s řetězci, regulární výrazy, základy i pokročilé schopnosti OOP, práce se souborovým a operačním systémem.

 5. Používání PHP s databází MySQL - práce s rozšířením mysqli, příprava připojení a jeho ukončení, obsluha chyb připojení, interakce s databází, dotazy a rozklad výsledků dotazu. Webový klient phpMyAdmin.

 6. Formulářové prvky v XHTML. Předávání dat na webserver - metoda GET, metoda POST, odesílání dat, zpracování dat v PHP.

 7. Udržování stavových informací - metoda cookies, struktura, přijímaní a odesílání z/v PHP, metoda session, SID a způsoby předávání, session proměnné, obsluha session v PHP, HTTP autentizace, formulářová autentizace v PHP.

 8. Úvod do jazyka JavaScript - lexikální struktura, datové typy, konstanty, proměnné, pole, příkazy pro řízení běhu kódu, vlastní funkce.

 9. Pokročilé schopnosti JavaScriptu - klientská část jazyka, propojení s hypertextovými dokumenty, BOM a DOM, hierarchie objektů, práce s uzly DOM, práce s cookies, práce s CSS, obsluha formulářů, ošetřování událostí.

 10. Bezpečnost webových aplikací - příčiny zranitelnosti, útoky přes všechny vstupy, útoky přes cookies a session cookie, útoky zneužívající chyby technologií, sociální inženýrství.

 11. Bezpečnost webových aplikací - prolamování hesel, formulářové spamy, metody ochrany.

 12. Architektura webových aplikací, šablonovací systémy, systém SMARTY, systémy Model-View-Controller (MVC), funkce jednotlivých částí.

 13. Optimalizace pro vyhledávače - objasnění vyhledávání vyhledávači, indexování, sestavování výsledků, hodnotící faktory, optimalizace on-page a off-page faktorů, doporučené techniky, XML mapy.

 14. Vývoj dynamické webové aplikace typu blog.

Literatura

Z: Bowen, R. - Coar, K.: Apache Cookbook: Solutions and Examples for Apache Administrators. 2. vydání. O'Reilly Media: January 2011. 310 s. ISBN-10: 0596529945.
Z: Darie, C. - Sirovich, J.: SEO v PHP - Programujeme profesionálně. Computer Press: Brno, 2008. 384 s. ISBN: 978-80-251-2083-5.
Z: Gilmore, W. J.: Velká kniha PHP a MySQL 5 - kompendium znalostí pro začátečníky a profesionály. 3. vydání. Zoner Press: Brno, 2011. 736 s. ISBN: 978-80-7413-163-9.
Z: Yank, K. - Adams, C.: Začínáme s JavaScriptem. 3. vydání. Zoner Press: Brno, 2008. 336 s. ISBN: 978-80-86815-94-7.
D: Bernd, Ö. - Kofler, M.: PHP 5 a MySQL 5 - průvodce webového programátora. Obsahuje CD. Computer Press: Brno, 2007. 608 s. ISBN: 978-80-251-1813-9.
D: Kabir, J. M.: Apache Server 2 - kompletní příručka administrátora. Computer Press: Brno, 2004. 722 s. ISBN: 80-251-0319-6.
D: Dover, D. - Dafforn, E.: SEO - Optimalizace pro vyhledávače profesionálně. Zoner Press: Brno, 2012. 400 s. ISBN: 978-80-7413-172-1.
D: Zakas, J. M.: JavaScript pro webové vývojáře - programujeme profesionálně. Computer Press: Brno, 2009. 832 s. ISBN: 978-80-251-2509-0.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi