Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Zpracování obrazů II

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Martina Mudrová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na použití pokročilých metod zpracování vícerozměrných signálů při analýze a zpracování obrazů. Důraz je kladen na jejich praktické využití při zpracování reálných obrazů souvisejících s aplikacemi v chemii, biomedicíně a materiálovém inženýrství.


Sylabus

1. Fourierova transformace a její aplikace v oblasti analýzy obrazů
2. Rekonstrukce obrazu s využitím Fourierovy transformace
3. Analýza hlavních komponent
4. Detekce objektů, stanovení polohy a orientace objektu
5. Pokročilé algoritmy redukce barev
6. Analýza nezávislých komponent
7. Potlačování rušivých složek v obraze
8. Geometrické transformace objektů
9. Registrace obrazů a související problémy
10. 2D diskrétní Wavelet transformace
11. Klasifikace textur s využitím WT
12. Binární a šedotónová matematická morfologie
13. Rozvoďová transformace
14. Pokročilé segmentační metody

Literatura

Z:Gonzales R.,Woods R.,Digital Image Processing,Prentice Hall,New Jersey,2008,9780135052679

D:Barrett H., Myers K., Foundations of Image Science,Wiley,New Jersey,2004,0471153001

D:Burger W.,Burge M., Digital Image Processing,Springer,Hagengerg,2008,9781846283796

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi