Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Databázové servery a datové modelování

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Vladimír Hanta, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1 Úvod do databázových systémů
2 Koncept relačních databází
3 ER datové modelování a normalizace modelu
4 Datové modelování v PowerDesigneru, vytvoření a správa konceptuálního datového modelu
5 Definice pravidel, vytváření datových položek, entit, atributů, vytváření a definování relací
6 Generování fyzického datového modelu, tvorba pohledů, alternativních klíčů a indexů, generování databáze
7 SQL, jednoduché dotazy, podmíněné dotazy, agregační funkce
8 SQL, spojení (vícetabulkové dotazy), poddotazy
9 Přehled konceptů relačních databází, vytváření tabulek, změny dat v tabulkách
10 Používání omezení, výchozích hodnot a pravidel pro zajištění datové integrity
11 Řízení transakcí a zamykání v OLTP DB serverech, psaní vložených procedur a spouští, kurzory
12 Struktura a funkční parametry datových skladů, odlišnosti datových skladů a provozních OLTP systémů
13 Definice metrik a dimenzí, OLAP a multidimenzionální analýza, dolování (vytěžování) dat
14 ETL systémy, Business reporting - techniky drill, slice and dice

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi