Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Sekvenční řízení

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Anotace

Programovatelné automaty jsou převládajícím prostředkem pro řízení nejrůznějších systémů v průmyslu a v celé řadě dalších odvětví od vodohospodářství po dopravu. Předmět Sekvenční řízení se zabývá návrhem takových řídicích systémů s programovatelnými automaty. Studenti v předmětu získají komplexní znalosti, které jim umožní aplikovat tyto řídicí systémy v praxi.

Sylabus

1. Technické vybavení a funkce programovatelných automatů (PLC)
2. Logická čidla a akční členy, zpracování dvouhodnotových signálů
3. Strukturovaný logický návrh
4. Reprezentace sekvenčních systémů, vývojové a stavové diagramy
5. Reprezentace sekvenčních systémů, Petriho sítě a sekvenční diagramy
6. Programovací jazyky pro řízení procesů, norma IEC 61131-3
7. Jazyk kontaktních schémat
8. Výpočetní funkce a kódy
9. Analogová čidla a akční členy
10. Zpracování spojitých signálů, spojité řízení
11. Distribuované PLC systémy, sériová komunikace
12. Distribuované PLC systémy, síťová komunikace
13. Uživatelská rozhraní PLC (HMI)
14. Elektrický návrh, bezpečnost systému s automatem


Literatura

Z:Hugh J.,Automating Manufacturing Systems with PLCs, 7th Edition, 2010, 9780557344253

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi