Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Úvod do programování a algoritmů

Kredity 5
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jana Finkeová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na programování v prostředí klasického programovacího jazyka C#. Základ předmětu tvoří standardní programovací postupy a algoritmy, které se velmi často používají v informatice s důrazem na jejich dobrou znalost, jejich hodnocení z hlediska časové a paměťové náročnosti a možnosti jejich zrychlování. Součástí předmětu jsou techniky ošetřování chyb pomocí výjimek.

Sylabus

1. Programování, programovací jazyky, historie.
2. Datové typy, reprezentace čísel v počítači, celočíselný datový typ, typ s plovoucí desetinnou čárkou.
3. Proměnné, deklarace proměnných, operátory, priorita operací, výrazy, přiřazovací příkaz.
4. Řízení běhu programu, větvení, cykly, pole.
5. Statické metody, význam, deklarace, volání, přetížení, rekurze.
6. Ošetření chyb, chyby vzniklé za běhu programu, výjimky.
7. Algoritmy: Erastothenovo síto, Euklidův algoritmus, algoritmy třídění, binární vyhledávání.
8. Složitost algoritmů.
9. Možnosti zrychlování algoritmů.
10. Datové struktury.
11. Třídy a objekty.
12. Vlastnosti, metody, události.
13. Dědičnost.
14. Projekty.

Literatura

Z: Knuth D. E.,Umění programování - Základní algoritmy,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2025-5
Z: Sharp J.,Microsoft Visual C# 2008 Krok za krokem,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2027-9
D: Mareš A., 1001 tipů a triků pro C# 2010, Computer Press 2011, ISBN: 978-80-251-3250-0VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi