Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Projekt inženýrské informatiky II

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Soušková, Ph.D.

Anotace

Cílem je umožnit studentům podílet se na vědecké práci v oblasti informatiky a získat hlubší vhled do dílčích úkolů spjatých s reálnými aplikacemi. Projekty mohou být pojaty individuálně nebo jako týmová práce. Konkrétní zadání projektů vypisují vždy akademičtí pracovníci v daném ak. roce. Projekt je uzavřen písemnou zprávou a prezentací výsledků práce.

Sylabus

1. Formulace cílů projektu
2. Průběžná práce na dílčích úlohách, komunikace s vedoucím práce, práce s literárními zdroji,
3. Hodnocení dosažených výsledků
4. Tvorba zprávy o řešení projektu
5. Ústní prezentace výsledků projektu

Literatura

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi