Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Prediktivní řízení

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Prediktivní řízení je předmět, který shrnuje pokročilé a modelrní metody řízení procesů. Základním pilířem těchto metod je matematický model, který umožňuje využít matematických metod založených na řešení diofantických rovnic, lineárním či kvadratickém programování. Vše je doplněno o aplikační příklady, kde si studenti vyzkouší nové znalosti aplikovat.

Sylabus

None

Literatura

Z: Mareš, J. Hrnčiřík, P., Základy prediktivního řízení, VŠCHT Praha, 2012, 9788070808238
D: Balátě, J. Automatické řízení, BEN, Praha, 2004, 8073001489

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi