Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Aplikace měření a řízení v chemii

Kredity 4
Rozsah 0 / 6 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických znalostí z oboru měření technologických veličin a řízení procesů, konkrétně z oblasti regulace, prediktivního řízení, logického řízení, umělé inteligence, matematického modelování procesů, experimentální identifikace, navrhování řídicích systémů.

Sylabus

Přehled laboratorních úloh:
Zjištění statické charakteristiky (kondenzátoru brýdových par).
Regulace statické soustavy (tlak v brýdovém prostoru odparky).
Regulace astatické soustavy (hladiny v nádrži s čerpadlem na odtoku).
Vlečná regulace (teploty kondenzátu).
Kombinační logické řízení.
Sekvenční logické řízení.
Fuzzy regulace (teploty kondenzátu).
Regulace a správa polní instrumentace (AMS) v distibuovaných řídicích systémech.
Vizualizace modelového procesu.

Přehled případových studií:
Řídicí systém cukrovarské varny.
Řízení výroby piva v minipivovaru.

Závěrečná exkurze:
Řídicí a informační systém minipivovaru VŠCHT.

Literatura

Žádná.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi