Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratorní projekt II

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
prof. Ing. Václav Janda, CSc.
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Anotace

Práce na vybraném výzkumném projektu. Student si volí téma z aktuální nabídky. Cílem předmětu je zapojení studentů do výzkumných projektů, postupný přechod od spolupráce na řešení dílčích výzkumných úkolů k samostatné vědecké práci, aktivní práce s odbornou literaturou (převážně cizojazyčnou) a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.

Sylabus

1.-14.: Spolupráce na řešení výzkumného projektu v laboratoři ústavu

Literatura

Individuální dle zaměření projektu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi