Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt II

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
prof. Ing. Václav Janda, CSc.
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Anotace

Práce na vybraném výzkumném projektu. Student si volí téma z aktuální nabídky. Cílem předmětu je zapojení studentů do výzkumných projektů, postupný přechod od spolupráce na řešení dílčích výzkumných úkolů k samostatné vědecké práci, aktivní práce s odbornou literaturou (převážně cizojazyčnou) a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.

Sylabus

1.-14.: Spolupráce na řešení výzkumného projektu v laboratoři ústavu

Literatura

Individuální dle zaměření projektu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi