Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Programování a algoritmizace 1

Kredity 6
Rozsah 2 / 4 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.

Anotace

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Sylabus

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.
2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.
3. Reálné typy. Výrazy.
4. Řídicí struktury, větvení, cykly.
5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.
6. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.
7. Pole, řetězce.
8. Ukazatele, dynamické proměnné.
9. Soubory.
10. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.
11. Struktury, soubory se strukturami.
12. Spojové seznamy.
13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Literatura

Z:Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.
Z:Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi