Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Programování v Pythonu

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Znamenáček

Anotace

Cílem předmětu je naučit se efektivně používat základní řídící a datové struktury jazyka Python pro zpracování textů a binárních dat. Důraz bude kladen na zdůraznění rozdílů mezi filozofií programů v Pythonu a jiných programovacích jazycích. Studenti se též seznámí s hlavními rozdíly mezi ne zcela kompatibilními verzemi 2.x a 3.x jazyka.

Sylabus

1. Úvod do možností jazyka. Operátory a logické výrazy. Základní dělení typů na proměnné a neproměnné.
2. Základní neproměnné typy: řetězce, čísla (celá, reálná, komplexní, zlomky).
3. Uživatelský vstup. Podmíněné příkazy a cykly: if, for, while, break.
4. Sekvenční typy: řetězce, seznamy, n-tice -- operace, metody, průchod smyčkou.
5. Mapovací typy: slovníky, množiny -- operace, metody, průchod smyčkou.
6. Binární data. Práce se soubory. Načítání dat z netu.
7. Funkce: argumenty (poziční a pojmenované), viditelnost proměnných, uzávěry, "lambda"-funkce, funkce jako "first class citizens".
8. Základní principy OOP v jazyce Python: třídy a jejich instance, dědičnost, introspekce, zvláštnosti OOP v Pythonu.
9. Chyby a výjimky: detekce a ošetření, vyvolávání, aserce, hierarchie standardních výjimek. Unit-testy: TDD = vývoj řízený testy, zavedení, použití, přípravné a "čistící" metody, zástupné objekty.
10. Pokročilé vlastnosti funkcí a tříd: dekorátory, generátory, funkcionální prvky, iterátory, magické metody a jejich aplikace (třídění, přetěžování operátorů).
11. Souborový systém. Interakce s prostředím.
12. Serializace datových struktur. Regexpy.
13. Moduly, standardní knihovna. Bajtkód interpretru CPython.

Literatura

Z:Pilgrim, Mark: Dive Into Python 3. Apress, 2009. ISBN 978-1430224150
Z:Necaise, Rance D.: Data Structures and Algorithms Using Python. John Wiley & Sons, Inc, 2011. ISBN 978-0470618295

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi