Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Databázové systémy

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Anotace

Student se seznámí s architekturou databázového stroje a typickými uživatelskými rolemi. Dále stručně pozná různé databázové modely. Naučí se navrhovat menší databáze (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji. Prakticky se seznámí s jazykem SQL a také s jeho teoretickým základem - relačním databázovým modelem. Seznámí se s principy normalizace relačního databázového schématu. Pochopí základní koncepce transakčního zpracování, řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji a obnovy databázového stroje po havárii. Stručně se seznámí se speciálními způsoby uložení dat v relačních databázích s ohledem na rychlost přístupu k velkému množství dat. Tento základní kurz nepokrývá témata: administrace databázových systémů, ladění a optimalizace databázových aplikací, distribuované databázové systémy a datové sklady.

Sylabus

1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.
2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.
3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení.
4. Přehled databázových modelů - síťový, relační, objektově relační a objektový.
5. Relační model dat, relace, atributy, domény, schéma relační databáze, DDL SQL.
6. Vyjádření integritních omezení formou funkčních závislostí. Normální formy relací.
7. Databázové dotazovací jazyky. Relační algebra, SQL.
8. Jazyk SQL: DDL, DCL, DML, TCL.
9. Návrh relačního schématu. Normalizace formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice.
10. Návrh relačního schématu databáze přímou transformací z konceptuálního schématu.
11. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat.
12. Fyzický model dat, tabulka jako hromada, přímý přístup podle Rowid, index typu vyhledávací strom, bitmapový index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.

Literatura

Z:Pokorný, P., Halaška, I. Databázové systémy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.
Z:Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M. Databázové systémy: cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02612-4.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi