Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Programování v PHP

Kredity 4
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Vojtěch Jirkovský

Anotace

Student se seznámí s principy dynamické tvorby webových stránek na straně servera. Naučí se programovací jazyk PHP. V této části jsou vyloženy základní konstrukce jazyka - typy a definice proměnných, operátory, pole, cykly, definice a volání funkcí. Současně se ukazuje, jak se vloží PHP skript do HTML kódu vytvářené stránky. Posluchač se dozví i základní informace o práci se stringy a regulárními výrazy. Vykládá se i práce s formuláři - uživatelský vstup dat, jeho ošetření a zpracování. Důležitou oblastí je i používání stavu session. Další částí je implementace objektového programování v PHP - definice a instancování tříd, konstruktory, metody, vlastnosti, statické členy, destruktory. Dále se posluchači seznámí s dědičností a polymorfizmem v PHP. Posluchač se se též naučí pracovat s databázemi v prostředí PHP a vyzkouší praktické použití databází MySQL nebo SQLite. Je ukázáno použití Quick Forms (objektové vytváření web formulářů). Jsou vyloženy i základy zabezpečení aplikace. Nakonec se vykládají principy architektury MVC a je vytvořena jednoduchá aplikace s použitím MVC frameworku.

Sylabus

1. Základní syntaxe a datové typy (vyjma objektů)
2. Vývojové prostředí, debugování, pracovní workflow
3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury
4. Funkce, Built-in funkce (řětězce, reg výrazy)
5. Built-in funkce (datové typy, I/O)
6. Základy OOP (třída, rozhraní, viditelnost, načítání tříd)
7. Používání OOP - dědičnost, traits, type hinting, late static binding, porovnávání objektů, serializace objektů
8. Jmenné prostory
9. Výjimky a chyby
10. Jednotkové a integrační testy - PHPUnit
11. Závislosti projektu, automatické načítání tříd, Composer; Profilování kódu aplikace
12. PHP7 nové vlastnosti a možnosti

Literatura

Materiály jsou k dispozici na serveru EDUX.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi