Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Vytěžování znalostí z dat

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc.Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Anotace

Studenti se seznámí se základními postupy při vytěžování znalostí z dat. Konkrétně se naučí základní techniky předzpracování dat, vizualizace vícerozměrných dat, statistické techniky transformace dat, základní principy metod pro vytěžování znalostí. Studenti získají povědomí o vztahu mezi zaujetím a variancí modelů a o vyhodnocení kvality modelů. V předmětu se extenzivně využívá vytěžovací software. Studenti budou schopni kvalifikovaně použít základní nástroje data miningu na nejčastěji se vyskytujících problémech (klasifikace, regrese, shlukování).

Sylabus

1. Úvod do data miningu, příprava dat, vizualizace dat.
2. Statistická analýza dat.
3. Model dat, metoda nejbližšího souseda
4. Učení, validace, testování, hodnocení kvality modelu
5. Umělé neuronové sítě v data miningu.
6. Neuronové sítě bez učitele - kompetiční učení
7. Pravděpodobnost a Bayesovská klasifikace
8. Rozhodovací stromy a pravidla.
9. Neuronové sítě s učitelem.
10. Shluková analýza.
11. Kombinování neuronových sítí a modelů obecně.
12. Data mining v prostředí Clementine.
13. Text mining, Web mining, vybrané aplikace a nové trendy.

Literatura

Z:Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1062-9.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi