Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Administrace webového a databázového serveru

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Anotace

Studenti se seznámí s administrací databázových a webových serverů a služeb. Budou schopni nainstalovat, nakonfigurovat, provozovat, testovat a zálohovat komplexní systémy databázových a webových služeb. V rámci vyváženosti budou studenti seznámeni se třemi různými koncepcemi databázových strojů - Oracle jako reprezentanta velkého komerčního systému, PostgreSQL jako reprezentanta komplexního a velmi pokročilého databázového stroje udržovaného a vyvíjeného komunitou jako software s otevřeným zdrojovým kódem, a MySQL jako reprezentanta nejužívanějšího databázového stroje z pohledu návaznosti na webový server Apache.

Sylabus

1. Architektura databázového stroje z pohledu instalace, konfigurace a zálohování.
2. Koncepce databázových strojů Oracle, PostgreSQL a MySQL.
3. Specifika konfirgurace, administrace a zálohování Oracle.
4. Specifika konfigurace, administrace a zálohování PostgreSQL.
5. Specifika konfigurace, administrace a zálohování MySQL.
6. Běžná údržba a zálohování v jednotlivých DB strojích.
7. Techniky detekce a ladění problematických SQL dotazů.
8. Webový server Apache, vlastnosti, architekruta, instalace.
9. Konfigurace serveru Apache, testování.
10. Moduly serveru Apache.
11. Autentizace a autorizace, bezpečnost, sledování přístupů k serveru, nástroje pro analýzu.
12. Zálohování a obnova dat, integrita webového serveru.
13. Integrace a konfigurace MySQL a PHP do webového serveru, phpMyAdmin.
14. Proxy server, přepisování URL, optimalizace, load balancing.

Literatura

Kabir, M. J. Apache Server 2: kompletní příručka administrátora. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0319-6.
Mullins, C. S. ''Database Administration: The Complete Guide to Practices and Procedures''. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN 0201741296.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi