Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Výtvarná dokumentace II

Kredity 3
Rozsah 0 / 4 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MgA. Milan Krajíček
Josef Sedmík, ak.mal.

Anotace

Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky symbolů a atributů v ikonografii a mytologii. Studie liturgické památky, islámské ornamentiky, královské koruny, vladařských insignií, studie restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
Plošné a plastické dokumentace figurálních a monumentálních keramických a skleněných objektů.

Literatura

Materiály u vyučujících.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi