Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Seminář semestrální práce III-textil

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Bc. Veronika Šulcová, Dis.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je zdokonalit studenty v průzkumu a dokumentaci textilních objektů. V rámci předmětu studenti provádějí průzkum a dokumantaci restaurovaného objektu a své výsledky a jejich interpretaci konzultují s vyučujícím.

Sylabus

Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:
1. výtvarného
• kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám
• fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení
2. uměleckohistorického
• vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)
• vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy
3. textilně technologického
• odběr vzorků
• vazebný rozbor materiálu
• rozbor přízí
• identifikace vláken (mikroskopie)
• analýza netextilních materiálů
• barvení pomocných materiálů

Literatura

Z: Landi S.: The textile conservators manual. BH, Oxford 1992, ISBN 0-7506-3897-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi