Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Historie chemie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Miroslav Novák, CSc.

Anotace

Předmět přináší přehled vývoje chemie od starověku do moderní doby. Jsou probrány různé teoretické náhledy na hmotu a její přeměny včetně atomové teorie, starověké chemické technologie, alchymické názory a postupy a jejich dědictví pro moderní chemii, chemická revoluce v 18. století, vývoj chemické nomenklatury a periodizace prvků, s důrazem na význam chemie pro vývoj lidstva.

Sylabus

1. Dějiny výuky chemie. Dějiny VŠCHT.
2. Význam chemie a její úloha v dějinách lidstva. Oheň.
3. Starověk. Keramika, vápenná pojiva, beton, kovy.
4. Starověk. Sklo, glazury. Pigmenty. Konzervace potravin. Další technologie (koželužství, barvení textilu, léčiva, kosmetika).
5. Základy alchymických představ - lapis philosophorum, aqua vitae. Helénistické období.
6. Arabská alchymie. Sulfomerkurová nauka. Evropská alchymie. Alchymická symbolika.
7. Alchymické nástroje. Alchymická nomenklatura. Dědictví alchymie.
8. Přechodné období: iatrochemie, pneumatická chemie, flogistonová teorie.
9. Počátky novodobé chemie - chemická revoluce. Lavoisier.
10. Kvantitativní zákony chemických reakcí. Stechiometrie. Daltonova atomová teorie.
11. Vývoj teoretických názorů v organické chemii.
12. Periodizace prvků. Periodický zákon. Periodická tabulka.
13. Vývoj chemického názvosloví. Berzeliovy logogramy. Vývoj českého chemického názvosloví.
14. Dějiny aplikované chemie. Historie výroby kyseliny sírové, alkálií a dalších průmyslových chemikálií.

Literatura


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi