Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Psychologie učení

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Radka High, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Kurz poskytuje teoretický rámec pro efektivní učení a vyučování. Obsahuje nejnovější poznatky z několika psychologických disciplín, zaměřuje se na poznatky z kognitivní psychologie a psychologie osobnosti.

Sylabus

1. Význam učení. Biologické zrání a učení. Transfer. Interference. Druhy učení.
2. Kognitivní procesy. Přehled faktorů ovlivňujících učení. Pedagogické závěry.
3. Schopnosti a inteligence. Teorie inteligence. Problém měření inteligence.
4. Myšlení. Řešení problémů. Usuzování. Rozhodování. Vztah mezi jazykem a myšlením.
5. Paměť. Druhy paměti. Vývoj paměti. Teorie zapomínání. Paměťové strategie.
6. Pozornost a výkonnost. Teorie výběrové pozornosti. Vnímání. Představivost.
7. Emoce. Teorie emocí. Vtah emocí a kognitivních procesů. Emoce a učení.
8. Osobnost a individuální rozdíly. Struktura osobnosti.Vliv temperamentu na učení.
9. Motivace. Teorie motivace. Motivace k učení. Vývoj specifických zájmů.
10.Motivace. Odměny a tresty a jejich pedagogické použití.
11.Otázky motivování žáků ve škole.
12.Seberegulace chování. Vývoj sebepojetí. Morální kvality osobnosti. Respektování autority.
13.Optimální podmínky pro učení. Biologické rytmy. Vliv stresu na učení. Překonávání stresu.
14.Piagetova teorie. Vygotského teorie. Pedagogické závěry.

Literatura

Z: Nolen, S. a kol.(2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha, Portál, ISBN 978-80-262-0083-3 (váz.)
D: Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha, ISBN 80-7178-641-1
D: Stenberg, R.J. (2003). Kognitivní psychologie. Praha, Portál, ISBN 978-80-7367-638-4
D: Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I. (1984). Psychologické otázky motivace ve škole. SPN Praha
D: Durso, F.T. ed. (2008) Handbook of Applied Cognition. N.Y., J.Willey, ISBN 978-0-470-01534-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi