Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Interpersonální komunikace

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Interpersonální komunikace se zabývá různými aspekty komunikace, které jsou spojeny s prací učitele, vzděláváním žáků (zejména dospívajících) i se školou jako organizací. Klíčovými tématy předmětu je komunikace verbální a neverbální, sociální interakce a vztahy i dílčí komunikační dovednosti a problémy řešené v pedagogickém a pracovním prostředí. Interpersonální komunikace se týká rovněž vztahů k vnějšímu prostředí školy, utvářením kultury a image školy.

Sylabus

1. Interpersonální komunikace - úvod do studia
2. Komunikační prostředky, komunikační kontext, komunikační prostředí
3. Neverbální komunikace
4. verbální komunikace
5. Interpersonální komunikace: konverzace, vztahy, úrovně komunikace
6. Styly komunikace
7. Specifika komunikace s dospívajícími žáky
8. Dialog, druhy rozhovorů
9. Řízení diskuse
10. Řešení konfliktů
11. Role komunikačních dovedností učitele v prevenci nespolupracujícího chování žáků
12. Komunikace s rodiči
13. Škola a komunita
14. Kultura a image školy

Literatura

R: CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2003
R: DEVITO, J.A. Základy mezilidské komunikace, Praha: Grada, 2001.
A: MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi