Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Filosofie výchovy

Kredity 2
Rozsah 1 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Martin Karel Světlík

Anotace

Předmět je zaměřen na tázání se po původu, potřebě a smyslu výchovy/vzdělání. Kurz je zaměřen na diskusi základních otázek filosofie výchovy, četbu a referování odpovídajících textů. Forma kurzu tedy kombinuje formu přednášky s formou seminární. Studenti se na každou hodinu připravují domácí kritickou četbou textů, které budou diskutovány. Jeden ze studentů pak text referuje a řídí diskusi.

Sylabus

1. Co je filosofie výchovy? K čemu?
Vysvětlení základních pojmů (filosofia, paideia, agogé) . Nastolení otázek.
2. Kde vzniká evropské pojetí výchovy?
Antické chápání výchovy/vzdělání: sofisté (člověk mírou věcí), Sókratés (sebepoznání), Platón (péče o duši), Aristotelés.
3. Lze najít vzhledem k lidské přirozenosti správný model výchovy/vzdělání?
Paradigmata filosofie výchovy; Aristotelés versus Rousseau; tradiční versus liberální výchova, vývojová psychologie: Kohlberg, klasický versus liberální model: Montessori, Waldorfská škola.
4. Potřebuje výchova cíl?
John Dewey (moderní filosofie výchovy); analytické versus kontinentální pojetí výchovy; převzdělaná společnost (Illich)?; výchova a tělo (O´Loughlin).
5. Má západní model vzdělání alternativu?
Výchova/vzdělání v myšlení a praxi jiných kulturních okruhů. Universalita západního modelu vzdělání/výchovy nebo etnocentrismus?
6. Jaká má být role státu ve výchově/vzdělávání?
Privátní versus veřejné školství; rozluka státu a školství?; vzdělávací politiky; autonomie a výchova k demokratickému občanství.
7. Učí exaktní vědy pravdu?
Exaktní vzdělání a epistemologie, role pravdy; anarchismus, realismus, pragmatismus; role etiky.

Literatura

Z: Platón, Ústava, Praha 1996, 80-86005-28-3
Z: Aristotelés, Etika Nikomachova, Praha 1996, 80-901796-7-3
Z: Dewey J., O pramenech vychovatelské vědy, Praha 1947
Z: Illich I., Odškolnění společnosti, Praha 2001,80-85850-96-6
D: Rousseau J.J., Emil čili o vychování, Praha 1911,
D: Kratochvíl Z., Výchova, zřejmost, vědomí, Praha 1995, 80-238-0473-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi