Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Psychopatologie

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Václava Nývltová, CSc.

Anotace

Kurz poskytuje přehled příčin psychických poruch. Studenti se seznámí s projevy nejčastějších psychických poruch, které se vyskytují v adolescenci. Kurz informuje studenty o základech prevence.

Sylabus

1. Modely abnormality. Mezinárodní klasifikační systémy.
2. Systémový pohled na příčiny psychických poruch (genetické/biologické a sociální/psychologické faktory)
3. Výskyt psychických poruch u adolescentů.
4. Poruchy školních dovedností: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
5. Neurotické poruchy: úzkostné poruchy, fobické poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha
6. Porucha aktivity a pozornosti
7. Schizofrenie
8. Poruchy nálady: depresivní epizoda, manická epizoda, biporální porucha
9. Posttraumatická stresová porucha, dissociativní poruchy, somatoformní poruchy
10.Poruchy příjmu potravy: mentální anorexie, mentální bulimie
11.Poruchy chování, poruchy spánku, tikové poruchy - Tourettův syndrom
12.Poruchy osobnosti: antisociální porucha osobnosti, poruchy pohlavní identity
13.Pervazivní vývojové poruchy: autismus, Aspegerův syndrom
14.Prevence psychických poruch, terapeutické přístupy

Literatura

Z: Nývltová, V.: Psychopatologie. Praha, UJAK, 2010, ISBN 978-80-86723-85-3
D: Hort,V. et al.:Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha,Portál,2000, ISBN 978-80-7367-404-5
D: MKN-10.revize: Duševní poruchy a poruchy chování.Praha,Psychiatrické centrum,2009
D: Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999, ISBN 978-0-470-01534-6VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi