Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Ekonomika vzdělávání

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

Anotace

Cílem ekonomiky vzdělávání je zdůraznění toho,že vzdělání je investice, která je motorem ekonomického růstu a zvyšování produktivity práce, investice, která přispívá k rozvoji osobnosti i celé společnosti a která redukuje sociální nerovnosti. Dalším cílem je vysvětlení vztahu mezi smíšenými veřejnými statky a veřejnými statky.Veřejnými statky při tom rozumíme takové zboží a služby, jejichž spotřeba je předmětem veřejného zájmu a z nějakého důvodu není možné ( nebo žádoucí), aby náklady na jejich spotřebu byly kryty individuálně na základě vztahů tržní nabídky a poptávky.
Z toho důvodu se předmět zaměřuje na vzdělávání a veřejný sektor v ekonomice,na makroekonomické schéma finančních toků v systému vzdělávání, rozlišování na individuální a společenské užitky a na měření nákladů a přínosů vzdělávání.

Sylabus

1. Veřejné statky, jejich klasifikace a postavení vzdělávání v této oblasti jako smíšeného statku.
2. Zdroje a možnosti vzdělávání.Poptávka po vzdělávání.Nabídka vzdělávání.
3. Soukromá návratnost investic do vzdělávání. Společenská návratnost investic do vzdělání. Budoucí aspekty výnosů návratnosti investic do vzdělání.
4 Vzdělávání a ekonomický růst.Politika a prognózování v oblasti vzdělávání.Lidský kapitál.
5. Vzdělávání a lidská pracovní síla; trh práce. Poptávka a nabídka v oblasti profese „ učitel“.Směr politiky EU v oblasti vzdělávání.
6. Výdaje státního rozpočtu a problematika financování ve vzdělávacím procesu
7. Finanční toky ve školství.
8. Efektivnost a produktivita vzdělávacího procesu.
9. Zřizování škol a školských zařízení v ČR. Druhy finančních prostředků.
10.Financování státních, veřejných a soukromých škol. Regionální rozpočty ve školství.
11.Tvorba rozpočtu školy.Zdroje, ze kterých se sestavuje rozpočet školy. Struktura a členění rozpočtu školy.
12.Zásady čerpání finančních prostředků.
13.Účetnictví ve školství a hospodaření s majetkem.Podvojné účetnictví RO. Vnitřní předpisy o vedení účetnictví.Hlavní účetní výstupy.
14.Vybrané činnosti vedení školy v oblasti hospodaření.Výroční zpráva o činnosti.Výroční zpráva o hospodaření. Přehled činností ředitele školy.

Literatura

Z Text k přednáškám poskytnutý prostřednictvím přenosného media (CD).

D SHEEHAN, J. The economics of Education. London, 1973.
D RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2003.
D FISCHER, W.A. Vedení a rozvoj školy. Brno: Paido, 2003.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi