Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Praktika z didaktiky chemie

Kredity 2
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Bohuslav Dušek, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na získávání praktických dovedností a zkušeností při vedení výuky chemie, jmenovitě na práci s modely (mikro- i makrosystémů), demonstrační pokus makrotechnikou a promítaný demonstrační pokus, žákovský pokus a jeho přípravu a vedení třídy při praktických metodách výuky.

Sylabus

1. Promítané pokusy. Využití zpětného projektoru a vizualizéru s dataprojektorem.
2. Funkční modely. Vizualizace mikrosystémů pomocí soupravy Molekulová fyzika.
3. Semimikrotechnika. Technika práce s různými soupravami v semimikroměřítku.
4. Demonstrační pokus. Příprava a předvedení demonstračního pokusu.
5. Žákovský pokus. Příprava a optimalizace pokusu. Bezpečnost práce. Pracovní návod pro žáky SŠ.
6. Objektové pomůcky. Skutečné látky. Soubory (kolekce) předmětových pomůcek.
7. Molekulové modely. Práce s molekulovými modely a modely krystalových mřížek.
8. Zdroje didaktických pomůcek. Trh s didaktickými pomůckami (Katalogy firem a internetové obchody.
9. Zákony a chemické pokusy. Zákony vztahující se ke školním pokusům v chemii.
10. Chemická olympiáda a jiná zájmová činnost a soutěže v chemii. Využití ve výuce chemie.
11. Maturita z chemie. Současný stav. Kompetence. Maturitní otázky.
12. Literární pomůcky. Učebnice chemie. Pracovní listy (sešity) a metodické pomůcky pro učitele.
13. Příprava laboratorního cvičení. Příprava pracoviště pro žákovské pokusy.
14. Asistence při laboratorním cvičení žáků střední školy. Předvedení práce. Individuální pomoc žákům.

Literatura

Z: ČTRNÁCTOVÁ, H., et al. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, 2000. ISBN 80-7175-057-3
D: PROKŠA, M. a kol. Technika a didaktika školských pokusov z chémie. Bratislava, UK, 2005. ISBN 80-223-1943-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi