Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Seberegulační metody

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Václava Nývltová, CSc.

Anotace

Kurz nabízí přehled nových přístupů ke zdraví z perspektivy seberegulace. Seberegulace zahrnuje přesvědčení studenta o svých vlastních potencialitách pro jednání, myšlení, cítění. Kurz popisuje teorie, nástroje a techniky, které mohou být užitečné pro zvýšení seberegulace - self managementu.

Sylabus

1. Role seberegulačních procesů. Teoretické a praktické problémy seberegulace.
2. Nevědomá seberegulace, vývoj vědomé seberegulace
3. Vliv sociálních vztahů na seberegulaci
4. Mentální zdraví, mentální hygiena
5. Seberegulace emocí a chování
6. Metakognitivní kontrola nad pozorností a kognitivními procesy
7. Metoda: EEG-biofeedback
8. Metoda: Audiovizuální stimulace
9. Metoda: Psychické trauma - intervenční metody
10.Přehled psychoterapie
11.Metoda: Relaxační techniky pro děti a mladistvé
12.Metoda: Afirmace, pozitivní myšlení, vizualizace
13.Metoda: Dechová cvičení
14.Metoda: Specifická tělesná cvičení

Literatura

Z: Bedrnová,E.a kol.:Management osobního rozvoje.Praha,Management Press,2009,ISBN 978-80-7261-231-0
Z: Hájek,K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese.Praha,Portál,2006, ISBN 978-80-262-0221-9
Z: Stackeová, D.: Relaxační techniky. Praha, Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3646-4
D: Bembenutty, H. ed.: Self-Regulated Learning. N.Y., Wiley, 2011, ISBN 978-1-118-09163-0
D: Špatenková,N.:Krizová intervence pro praxi.Praha,Grada,2011,ISBN 978-80-247-2624-3
D: Hoffmann,R.:Bioenergetická cvičení. Praha, Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-231-7
D: Broumová, V.: Cílená zpětná vazba. Praha, Portál, 2007, ISBN 978-80-262-0222-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi