Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Školský management

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Pavel Hradecký, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.

Sylabus

1. Školský management - Úvod do problematiky
2. Struktura a řízení školství - MŠMT - koncepce a strategie řízení - ISCED, EQF - školská zařízení - financování
3. Vzdělávací a školská politika a její problémy
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky - vzdělávací programy (RVP, ŠVP)
4. Management školy a jeho specifika
5. Vnitřní řízení školy - právní subjektivita škol
6. Řízení školy - zákonné úpravy, vyhlášky, nařízení
7. Řízení školy - rozhodování a plánování
8. Řízení školy - organizování, lidský faktor ve školském managementu
9. Řízení školy - kontrola a hodnocení ve škole a třídě
10. Klima školy, klima třídy - úloha vedení školy
11. Marketing školy, vztah rodiny a školy
12. Projektové řízení, projektové financování, možnost využívání výstupů projektů
13. Škola jako centrum celoživotního učení
14. Aktuální problémy - hodnocení kvality, mezinárodní srovnání, mobility

Literatura

R:OBST, O. : Základy managementu. Olomouc: UP,2003. ISNB 80-244-0677-2.
R:PRÁŠILOVÁ, M.:Vybrané kapitoly za školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc:UP,2006. ISNB 80-244-1415-5.
A:TROJAN, V. a kol.:Vedení školy v praxi - vše co potřebujete k úspěšnému řízení školy.Praha: Josef Raabe,2003.ISsN 1801-8343.
A:OBST, O.:Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: UP,2006. ISNB 20-244-1359-0.
A:VALENTA, J.:Právní rámec řízení škol a školských zařízení: základy práva pro školský management.|Karviná: Paris,2010. ISNB 978-80-87173-16-9.
A:MÁCHAL, P.:Školský management.Brno: Mendelu,2009. ISNB 978-80-7375-264-4.
A:KOONTZ, H., WEIHRICH, H.:Essentials of Management.New Delhi: Tata McGraw.ISNB978-0-07-014495-8.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi