Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Didaktická technika

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen jak na klasickou didaktickou techniku, tak na moderní a elektronickou techniku pro výukové účely. V rámci výuky je věnována pozornost audio a video zařízením, zejména pak interaktivním velkoplošným výukovým pomůckám (tabule a projektory) a prezentační technice. Dále se hodiny zaměřují na možnosti začlenění počítače do přímé výuky nebo přípravy výuky. Jsou rovněž probírány možnosti, jak pro vyučovací proces využít internet a služby pro evropské učitele. Další část předmětu je zaměřena na přípravu a tvorbu výukových materiálů. Studenti budou jednak podrobněji seznámeni s funkcemi jednotlivých didaktických zařízení a technik a jednak budou obeznámeni s konkrétními praktickými aspekty, jak dostupné didaktické prostředky využit během své vlastní výuky.

Sylabus

1. Tradiční velkoplošná zařízení pro frontální výuku - běžné typy tabulí, výukové plakáty.
2. Klasická promítací zařízení pro frontální výuku - projektory, promítačky.
3. Zvuková technika a videotechnika.
4. Moderní velkoformátová technika.
5. Obsluha a možnosti využití interaktivních tabulí a projektorů.
6. Prezentační technika - datové formáty, pomůcky, podklady, ovládací prvky.
7. Počítač ve výuce.
8. Internet a elektronické informační zdroje pro využití ve výuce.
9. E-learning v procesu vzdělávání.
10. Multimediální učebny - vybavení a obsluha, konsolidované ovládání.
11. Zařízení pro běžný a velkoformátový tisk výukových materiálů.
12. Zdroje pro výuku a výukové projekty.
13. Služby pro evropské učitele (školení učitelů, poskytování internetových služeb v rámci evropského školství, servis pro učitele, propojení škol, výzkumné aktivity a projekty).
14. Evropská média a weby v české škole.

Literatura

Z: Hlavatý J., Didaktická technika pro učitele, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-479-3.
Z: Dostál J., Počítač ve vzdělávání, Votobia Olomouc, 2007, ISBN 978-80-7220-295-9.
D: Zemanová P., Jak si zachovat zdraví u počítače, Comp. Press Praha, 2007, ISBN 80-7226-546-6.
D: Roubal, P., Počítač pro učitele, Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2226-6.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi