Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Pedagogická praxe

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Josef Hlavatý, CSc.

Anotace

Informační a diskusní seminář o organizaci pedagogické praxe doplněný videozáznamy z metodických výstupů bývalých studentů.
Pozorování (náslechy)teoretické výuky učitelů ve třídách dvou různých středních škol (celkem 6 hodin).
Pozorování (náslechy)praktické výuky a samostatná praktická výuka studenty ve školní chemické laboratoři (celkem 6 hodin).
Samostatná teoretická výuka studenty ve třídách dvou různých středních škol (celkem 20 hodin).

Sylabus


1. Výběr pražských středních škol pro pedagogickou praxi.
2. Smlouvy o praktické výuce studentů s vybranými středními školami, jejich diskuse a potvrzení, informace pro studenty.
3. Nabídka pedagogických praxí pro studenty, registrace přihlášek.
4. Úvodní schůzky se studenty na středních školách, administrativa.
5. Úvodní schůzky se studenty na středníchn školách, administrativa.
6. Úvodní schůzky se studenty na středních školách, administrativa.
7. Informační a diskusní seminář k pedagogickým praxím doplněný videozáznamem z metodických výstupů bývalých studentů.
8. Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.
9. Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.
10.Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.
11.Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.
12.Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.
13.Informace a nabídka témat laboratorních cvičení pro středoškoláky v laboratoři VŠCHT.
14.Přihlašování na praktickou část pedagogické praxe a její koordinace.

Literatura

K tomuto předmětu není studijní literatura předepsána.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi