Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Odborný jazyk II

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant

Anotace

None

Sylabus

Odborný anglický jazyk II
1. Úvod do studia přemetu, Prezentace - struktura, příprava
2. Potraviny: Potraviny a potravinové přísady - barvivy, sladidla; Přehled anglických časů
3. Potraviny: Konzervace potravin, látky a procesy; Souslednost časů
4. Potraviny: Genetická modifikace a potraviny; Přímá a nepřímá řeč
5. Potraviny: Nanopotraviny a nanotechnologie; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu
6. Léky a léčiva: Zdraví a nemoci; Vedlejší podmínkové vety
7. Léky a léčiva: Léky, klinické pokusy, choroby a infekce; Mnohoznačnost slov
8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich výroba ; Množné číslo podstatných jmen
9. Léky a léčiva: Léky a závislost, Nové technologie; Tvoření slov
10. Restaurování a materiály: Vlastnosti a popis materiálu; Modální slovesa
11. Restaurování a materiály: Tvary a vlastnosti materiálu; Tvoření slov a slovní druhy
12. Restaurování a materiály: Plasty; tvoření slov - prefixy a suffixy
13. Restaurování a materiály: Práce s materiály, Technologie
14. Shrnutí a opakování

Odborný německý jazyk II
1. Úvod do problematiky odborných textu. Odborné texty jsou vybírány podle jednotlivých fakult. Některé texty, obzvláště problematika životního prostředí, jsou vhodné pro všechny fakulty. Text: Obnovitelné zdroje energie (četba, překlad).
2. Chemické názvosloví, práce s textem „Obnovitelné zdroje energie“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety vztažné.
3. Text: Ochrana klimatu (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Stavba slova.
4. Práce s textem „Ochrana klimatu“, cvičení. Gramatika: Trpný rod.
5. Text: Vše O.K., (četba, překlad), práce se slovní zásobou. Gramatika: Příčestí přítomné a minulé.
6. Práce s textem „Vše O.K.“, cvičení. Gramatika: Gerundivum.
7. Text: Nové metody desinfekce odpadních vod (FCHT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Rozšířený přívlastek.
8. Práce s textem: „Nové metody desinfekce odpadních vod“, cvičeni. Gramatika: Participiální větné celky.
9. Text: Výroba měkkého sýru (FPBT), práce se slovní zásobou. Gramatika: Infinitivní vety.
10. Práce s textem: „Výroba měkkého sýru“, cvičení. Gramatika: Vedlejší vety.
11. Text: Bezpečnost v laboratoři, práce se slovní zásobou. Gramatika: Větné konstrukce (dass, damit, ohne dass, statt dass).
12. Práce s textem: „Bezpečnost v laboratoři“, cvičení.Gramatika: Konjunktiv II.
13. Text: Léčiva a ochrana životního prostředí, práce se slovní zásobou. Gramatika: Podmínkové vety.
14. Shrnutí a opakování

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi