Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Odborný anglický jazyk III

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Kateřina Chadová
Mgr. Martin Tomeš

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit komunikační dovednosti v oblasti odborného jazyka rozšířené o technickou slovní zásobu, seznámit se s jazykovými nástroji pro psaní vědeckých článků. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/B2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Opakování gramatiky I - slovosled, časová osa, pasivum, vztažné věty
2. Opakování gramatiky II - modálnost, infinitiv vs. ingové tvary, slovesné vazby
3. Pravidla odborné prezentace - hlavní zásady, nejčastější chyby
4. Struktura odborných textů - tvar přesýpacích hodin, spojovací výrazy
5. Vyjádření příčiny a následku
6. Stavba kompaktního textu
7. Členy v odborných textech: generický člen vs. plurál atd.
8. Analýza odborného textu I - ukázky publikovaných článků
9. Analýza odborného textu II - ukázky publikovaných článků
10. Akademická slovní zásoba - klíčová podstatná jména, slovesa, přídavná jména a příslovce
11. Prezentace I
12. Prezentace II
13. Prezentace III
14. Opakování, závěrečný test

Literatura

Z Brieger N. and Pohl A.,Technical English Vocabulary and Grammar,Summertown Publishing,2002, 1902741765

Z: McCarthy M. and O´Dell F.,Academic Vocabulary in Use,Cambridge University Press,2010, 9780521689397

D: Cargill M, and OˇConnor P.,Writing Scientific Research Articles,Wiley-Blackwell,2009, 9781405186193

D: Hewings M.,Cambridge Academic English, Cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: West C.,Recycling Advanced English,Georgian Press,2002, 1873630336

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi