Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Odborný anglický jazyk I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Ivana Dolejšová
Mgr. Jana Kruteková
PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka.Tématické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oboru životního prostředí.

Sylabus

1. Úvod so studia předmětu
2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba
3. Univerzitní studium: Yalle College. Fakulta chemie. Tvoření slov, slovní druhy
4. Univerzitní studium: Biochemie
5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod
6. Chemie: Periodická tabulka prvků a prvky. Vztažné věty
7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly
8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov
9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratoři. Infinitiv a jeho použití
10.Chemická laboratoř: Chemické pokusy, chemické sloučeniny a jejich vlastnosti
11.Životní prostředí: Podnebí a klimatické změny.Zdroje energie. Slovesné vazby
12.Životní prostředí: Vodní zdroje, oceán a desalinizace. Vedlejší účelové věty
13.Životní prostředí: Biopaliva a jejich výroba. Gerundia a participia
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Materiály připravené Katedrou jazyků (webová stránka katedry )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book,Cambridge University Press, 2012, 9780521165204

D: Bonamy D.,Technical English 3,Course Book,Pearson Education Limited,2012, 9781408229477

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi