Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Odborný anglický jazyk II

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Ivana Dolejšová
Mgr. Jana Kruteková
PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky.Tématické okruhy zahrnují oblasti potraviny a jejich zpracování, léčiva, výrobu a použití léčiv, materiály, jejich vlastnosti a restaurování.

Sylabus

1. Úvod do studia předmětu, Prezentace - struktura, příprava
2. Potraviny: Potraviny a potravinové přísady - barvivy, sladidla ;Přehled anglických časů
3. Potraviny: Konzervace potravin,látky a procesy; Souslednost časů
4. Potraviny: Genetická modifikace a potraviny; Přímá a nepřímá řeč
5. Potraviny: Nanopotraviny a nanotechnologie; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména,vyjádření množství a počtu
6. Léky a léčiva: Zdraví a nemoci; Vedlejší podmínkové věty
7. Léky a léčiva: Léky,klinické pokusy,choroby a infekce; Mnohoznačnost slov
8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl,léky a jejich výroba ; Množné číslo podstatných jmen
9. Léky a léčiva: Léky a závislost, Nové technologie; Tvoření slov
10.Restaurování a materiály: Vlastnosti a popis materiálů; Modální slovesa
11.Restaurování a materiály: Tvary a vlastnosti materiálů; Tvoření slov a slovní druhy
12.Restaurování a materiály: Plasty; Tvoření slov - prefixy a suffixy
13.Restaurování a materiály: Práce s materiály, Technologie
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka)

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, Cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi