Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Němčina - začátečníci II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Skloňování substantiv v plurálu, přídavná jména po členu určitém.
2. Přídavná jména geografická, modální sloveso sollen.
3. Článek l. 6 : Unterschiede /1/, slovosled v německých souvětích, tvoření slov.
4. Skloňování adjektiv bez členu, předložky se 4. pádem.
5. Slovosled ve větách souřadících a podřadících. Článek l. 7 : Unterschiede /2/
6. Gramatický podmět "es", předložky se 3. a se 4. pádem .
7. Sloveso "werden"- časování a užití, budoucí čas, vedlejší věty vztažné.
8. Článek l. 8 : Im Hotelzimmer, číslovky řadové, vyjadřování data.
9. Préteritum sloves slabých, pomocných a modálních.
10.Infinitiv s "zu", časové údaje (dny, měsíce), číslovky od 101.
11.Zpodstatnělá přídavná jména. Článek l. 9 : Brief an einen Freund.
12.Perfektum sloves slabých, pomocných a způsobových. Příčestí minulé v přívlastku.
13.Skloňování tázacích zájmen wer a was, skloňování jmen vlastních a geografických.
14.Článek l. 10 : Ein Telefongespräch,shrnutí a opakování.
Literatura

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D., Tesařová L., Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 3,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018536


D: Hilpert S.,Kerner M.,Niebisch D.,Specht F.,Weers D.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 4,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018543

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi