Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Francouzština - začátečníci II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Lenka Strachovská

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Opakování.
2. Cestování.
3. Orientace ve městě.
4. Na nádraží.
5. Profese, denní program.
6. Volný čas.
7. Sport.
8. Jídlo, vaření.
9. Vyprávění v minulosti.
10. Vyjádření názoru.
11. Vyjádření času v minulosti.
12. Svátky.
13. Opakování a shrnutí.

Literatura

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, lekce 11-20, Hachette, Paris, 2009, 9782011555489
Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, CAHIER D´EXERCICES, lekce 11-20, Hachette, Paris, 2009, 9782011555496

D: Siréjols E., Vocabulaire en dialogues-niveau débutant, CLE International,Paris, 2007, 9782090352238

D: Grégoire M.,Thiévenaz O., Grammaire progressive du français-niveau intermédiaire, CLE International, Paris, 2003,
9782090338485

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi