Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Němčina - pokročilí I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné němčiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Vysoké školy a univerzity.
2. Studium / Stáž v zahraničí.
3. Studium v zahraničí, interkulturní rozdíly.
4. Evropské orgány (Instituce EU).
5. Křížem krážem Evropou - Zamyšlení nad Evropou.
6. Na cestě k evropskému sjednocení.
7. Sociální integrace.
8. Životní prostor - Evropa.
9. Doprava a životní prostředí.
10.- 14. Diskuze o aktuálních tématech na základě německých publicistických textů.

Literatura

Z: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Mozer I.,Prüfungstraining DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang,Cornelsen Verlag,Berlin,2007, 9783060203123

D: Lévy-Hillerich D.,Krajewska-Markiewicz R.,Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten,leben,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2004, 8072383590

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi