Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Němčina - pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné němčiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů,vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. EU - Peníze a měna ( Reakce na euro )
2. Evropská zemědělská politika, ekologické zemědělství
3. Genetická technologie
4. Klony a xenotransplantace
5. Zdroje energie
6. Solární energie; větrné elektrárny
7. Informační a komunikační procesy
8. Knižní svět; Internet
9. Sjednocený evropský referenční rámec
10. - 14. Diskuze o aktuálních tématech na základě německých publicistických textů

Literatura

D: D: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Mozer I.,Prüfungstraining DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang,Cornelsen Verlag,Berlin,2007, 9783060203123

D: Lévy-Hillerich D.,Krajewska-Markiewicz R.,Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2004, 8072383590

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi