Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Španělština - začátečníci I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního jazyka.Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Abeceda. Číslovky 1 - 10. Určitý člen. Zájmy. Ćasování sloesa "ser".
2. Názvy španělsky hovořících zemí. Shoda v rodě a čísle.Číslovky 11 - 19.
3. Získání a poskytnutí informací o lidech: jméno, věk, národnost, rodinný stav, záliby, povolání, povaha. Časování pravidelných sloves v přítomném čase.
Přídavná jména.Číslovky 20 - 100.
4. Členové rodiny.Přivlastňovací zájmena.
5. Vyjádření zájmu a preferencí. Cestování a dovolená. Dopravní prostředky. Roční období a měsíce.
6. Místa a služby.Užití sloves "ser", "estar" a "haber".
7. Nákupy a zboží,obchody, ceny. Číslovky od 100. Sloveso "tener". Vyjádření nutnosti "tener que" + infinitiv. Ukazovací zájmena.
8. Oblečení.Barvy.Dárky.
9. Člen neurčitý.Zájmena přímého a nepřímého předmětu.
10. Životospráva.Četnost. Dny v týdnu. Zvratná slovesa.
11. Vyjádření množství. Části těla. Pokyny.
12. Doporučení. Rod podstatných jmen.
13. Životní styl.
14. Opakování lexikálně-gramatických jevů.

Literatura

Z: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro del alumno 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620785
D: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro de trabajo 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620792

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi