Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Němčina pro inženýry I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tématické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oblasti životního prostřed

Sylabus

1.Opakování gramatiky, úvod do tématu Umwelt.

2.Minulé časy slabých i silných sloves, téma Mülltrennung.

3.Minulé časy slabých i silných sloves,krátké ústní projevy studentů k tématu Umwelt.

4.1. test, video Löwenzahn - Müll-Tour.

5.Trpný rod, úvod do tématu Chemie.

6.Použití trpného rodu v odborných textech, krátké ústní projevy studentů.

7.Das Periodensystem der Elemente, práce s odbornou slovní zásobou.

8.Metalle, Chemische Nomenklatur s praktickými ukázkami.

9.2. test, krátké ústní projevy studentů.

10.Opakování a přehled slovesných tvarů, úvod do tématu Labor.

11.Závislý infinitiv, Laborgeräte.

12.Infinitivní konstrukce, krátké ústní projevy studentů.

13.Laborordnung, Gefahrensymbole.

14.3. test, shrnutí a opakování.

Literatura

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi