Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Němčina pro inženýry II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují potraviny, léčiva, materiály, restaurování

Sylabus

1. Opakování gramatiky, úvod do tématu Lebensmittel.
2. Gesunde Ernährungsweise, opakování trpného rodu.
3. Konservierungsstoffe und ihre Geschichte, práce s odbornou slovní zásobou.
4. Příčestí v němčině (minulé, přítomné, příčestí přítomné s zu), rozvitý přívlastek.
5. 1. test, prezentace studentů.
6. Prezentace studentů.
7. Prezentace studentů.
8. Úvod do tématu Energieträger, Quiz: Kentnisse über Energieherstellung und Energieverbrauch.
9. Verarbeitung des Erdöls, Erdölprodukte, Video: Erdöl im Haushalt.
10. Opakování skloňování adjektiv, opakování závislého infinitivu a věty s ním.
11.Větné kostrukce (dass, damit, ohne dass, statt dass), jejich zkracování a použití v odborném textu.
12.Erneuerbare Energiequellen, práce s odbornou slovní zásobou.
13.Video: Löwenzahn - Gold aus Mist (Herrstellung von Biogas).
14.2. test, prezentace studentů, shrnutí a opakování látky ke zkoušce.

Literatura

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10, Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi