Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Angličtina pro inženýry I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit komunikační dovednosti v oblasti odborného jazyka se zvláštním důrazem na prezentace a komunikaci ve firemním prostředí. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/B2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Úvod
2. Prezentace – jak začít a jak skončit (teorie, fráze, gramatika)
3. Prezentace – výstavba projevu; úvod, který zaujme (teorie, fráze, gramatika)
4. Prezentace – úderný závěr. Verbální zlozvyky. Výslovnost.
5. Čísla a trendy. Vizuální pomůcky – obrázky, postupy.
6. Změna a vývoj – slovní zásoba. Předložky.
7. Časy – průběhový aspekt (continuous), perfektní aspekt (perfect).
8. Časy - perfektní aspekt (perfect). Prezentace studentů.
9. Vyjádření budoucnosti. Prezentace studentů.
10. Opakování časů. Prezentace studentů.
11. Struktura a funkce trpného rodu. Prezentace studentů.
12. Trpný rod pro vyjádření podložených a vyvrácení nepodložených faktů. Prezentace studentů.
13. Struktury trpného rodu specifické pro angličtinu. Prezentace studentů.
14. Opakování a test.

Literatura

Z: Williams E.J., Presentations in English, Macmillan, 2008, 9780230028760


D: Powell M., Presenting in English, Cengage Learning, 2011, 9781111832278D: Speakout Advanced Students´Book, Pearson, 2012, 9781408267493
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi