Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Angličtina - velmi pokročilí I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají typů osobnosti, zaměstnání mladých lidí, jazyků, vývoje mozku, umění a zábavy. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2+/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Atributy osobnosti. Neobvyklá povolání.
2. Ranná kariéra. Slovesné formy pro minulost. Slovní spojení s give a make.
3. Jazykové vzdělávání. Slovní spojení s make, get a do. Tvorba slov: přípony.
4. Ohrožené jazyky. Vyjádření účelu, příčiny a výsledku. Pravopisné chyby.
5. Mysl. Typy myslitelů. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. No, none, not.
6. Vývoj mozku. Formální a neformální slovní zásoba. Trpný rod. Psaní: esej.
7. Aspekty práce. Závislé předložky. Spojení přídavných a podstatných jmen 1.
8. Zaměstnání absolventů vysokých škol. Vyjádření možnosti, pravděpodobnosti a jistoty.
9. Dramatické události. Nebezpečné činnosti. Idiomatický jazyk. Slovesa následovaná infinitivem nebo -ing formou.
10.Autoportréty. Jak se vyhnout opakování. Spojení přídavných a podstatných jmen 2.
11.Umění pro kanceláře. Graffiti. Psaní: recenze.
12.Volný čas a zábava. Virtuální světy. Složené předložky.
13.Bollywood. Peníze. Spojování myšlenek: vztažné věty, věty tvořené pomocí přítomného příčestí, přístavek.
14.Závěrečné shrnutí a opakování

Literatura

R: Brook-Hart G.,and Haines S., Complete Advanced, Second Edition, Cambridge University Press, 2015, 9781107501416

A: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi