Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Angličtina - velmi pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají médií, překonávání rekordů, studia v zahraničí, cestování, životního prostředí, životního stylu a imigrace. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2+/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Média. Nepřímá řeč. Slovesa týkající se mluvení.
2. Zpravodajské stanice a důvěra veřejnosti. Etika ‚reality‘ programů. Tranzitivní slovesa.
3. Rychlost. Překonávání rekordů. Časové vedlejší věty. Předložky ve vyjádřeních času.
4. Rychlá auta. Action, activity, event and programme. Technologický pokrok.
5. Celoživotní vzdělávání. Studium v zahraničí. Vyjádření schopnosti, možnosti a povinnosti.
6. Výběr univerzity. Chance, occasion, opportunity and possibility. Psaní: zpráva.
7. Cestování. Frázová slovesa. Podmínkové věty. Ráj nalezen. At, in a on k vyjádření místa.
8. Živý svět. Klimatické změny a Inuiti. Předložky následující slovesa.
9. Ztráta živočišných druhů. Podstatná jména a členy. Tvorba slov.
10.Zdraví a životní styl. Předložky následující adjektiva. Způsoby kontrastování myšlenek.
11.Neobvyklé národní sporty. Jazyk používaný k porovnání. Psaní: dopis.
12.Přesídlení do zahraničí. Příslovečná určení. Matoucí slovesa.
13.Města a imigrace. Důraz ve větě.
14.Opakování a závěrečný test.

Literatura

R: Brook-Hart G.,and Haines S., Complete Advanced, Second Edition, Cambridge University Press, 2015, 9781107501416
A: West C.,Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi