Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Seminář z angličtiny

Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace


Cílem předmětu je osvojit si základní gramatické struktury jazyka, získat slovní zásobu, nezbytnou pro zvládnutí základního ústního a písemného projevu.

Sylabus

1. Úvod do semináře
2. Slovní druhy; Podstatná jména; Sloveso "to be"; Popis
3. Přítomný čas prostý; Členy; Větná skladba; Prvky a sloučeniny
4. Přítomný čas prostý; Číslovky a vyjádření množství; Hmota a její skupenství
5. Minulý čas prostý; Předložky času; Tvorba slov - předpony podstatných jmen; Fyzikální a chemické vlastnosti
6. Minulý čas prostý; Přídavná jména; Tvorba slov - předpony přídavných jmen; Periodická tabulka prvků
7. Vyjádření budoucnosti; Skladba věty; Chemické metody a reakce
8. Trpný rod; Gerundium; Chemická laboratoř
9. Předpřítomný čas; Chemický pokus
10. Rozkazovací způsob; Modální slovesa; Práce a bezpečnost v laboratoři
11. Slovesné vazby; Frázová slovesa; Ochrana životního prostředí
12. Opakování slovesných časů; Škola
13. Spojky, spojovací slova; Jak správně napsat shrnutí (summary) v angličtině
14. Závěrečné opakování

Literatura

Z: materiály vypracované Katedrou jazyků

D: Murphy R.,Essential Grammar in Use,Cambridge University Press, 2002, 0521529328

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2003, 052143680X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi